Usługi

Prowadzenie ksiąg handlowych

- otwieranie i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych wg przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF
- prowadzenie ewidencji VAT – zakupu i sprzedaży,
- sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych wg potrzeb klienta,
- dekretacja dowodów księgowych,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań GUS,
- sporządzanie wniosków kredytowych, biznes-planów itp.,
- doradztwo w zakresie dokumentacji formalnej rachunkowości
- polityka rachunkowości, plan kont, instrukcje (obieg dokumentów, kasowa, inwentaryzacyjna, itp.)
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

Obsługa kadrowo-płacowa

- sporządzanie list płac,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej
- deklaracje ZUS i PIT, PFRON,
- obsługa dofinansowań pracowników niepełnosprawnych.