Książki przychodów i rozchodów

Księgi handlowe

Otwieranie i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych wg przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF

Obsługa kadrowo-płacowa

- sporządzanie list płac,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
- deklaracje ZUS i PIT, PFRON,
- obsługa dofinansowań pracowników niepełnosprawnych.

Obsługa firm

Nasza firma współpracuje z firmami z zakresu kompleksowej obsługi księgowej.

Krótka Historia

"Biuro powstało w 2009 r. Specjalizujemy się w obsłudze Spółek oraz osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Nasza kadra posiada duże doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm produkcyjnych usługowych i handlowych. Ponadto posiadamy certyfikat ukończonego kursu w zakresie prowadzenia ksiąg zgodnie z MSR/MSSF."

Oprogramowanie

Systemy komputerowe on-line umożliwiają dostęp klientowi do bazy danych. Oferujemy również prowadzenie ewidencji księgowej na aplikacji klienta.

MPKZP

Prowadzimy także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy FM GLINIK SA w Gorlicach.

MSR/MSSF

Pracujemy zgdonie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR/MSSF.